Sinds een aantal maanden wordt iedereen hard getroffen door het Covid-19 Corona Virus om u toch van dienst te kunnen zijn hebben wij daarom met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM (deze richtlijnen zijn bijgevoegd en liggen ter inzage in de taxi) een aantal punten voor u samengevat zodat we samen een schone en veilige omgeving voor elkaar kunnen creëren.

Van de chauffeur mag u verwachten dat hij/zij geen klachten hebben of deze recent hebben gehad. Dit geldt ook voor de directe omgeving van de chauffeur. De chauffeur draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne de chauffeur zal voor aanvang van de rit zijn/haar handen goed wassen en waar mogelijk onderweg. Waar dit niet mogelijk is zijn er voldoende materialen in de taxi beschikbaar waar de chauffeur gebruik van kan maken om zijn/haar handen schoon te maken (denk hierbij aan vochtige doekjes met zeep en desinfecterende handgel) Ook mag u van de chauffeur verwachten dat de achterbank waarop u plaatsneemt, de handgrepen van de deur en alle oppervlakte er omheen waar u mogelijk tegen aankomt of vastpakt voor en na elke nieuwe klant worden schoongemaakt met vochtige doekjes en desinfectie materiaal.

In onze taxi’s maken wij gebruik van een pinterminal (deze wordt bij aanvang taxi schoongemaakt en na ieder gebruik) wij vragen u hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Mocht u toch contant willen betalen vragen wij dit op gepaste afstand te overhandigen en waar dit mogelijk is voor de chauffeur neer te leggen. De chauffeur zal eventueel wisselgeld ook weer neerleggen cq op gepaste afstand overhandigen.

Wij maken bewust geen gebruik van de zogenoemde “spatschermen” de reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat in de auto voldoende afstand kan worden bewaard en dat ‘lichamelijk’ contact uit kan blijven. Ook zijn de wet en regelgeving nog niet duidelijk genoeg over de goedkeuring van zo’n scherm. Dit zou van invloed kunnen zijn op schadeclaims. Dit risico willen wij niet lopen. Wij zijn er van overtuigd dat met de maatregelen welke wij nemen door 1.5 meter afstand te bewaren en alles goed te reinigen wij van schermen geen gebruik hoeven te maken.

Van u als klant verwachten wij dat u eerlijk bent over uw gezondheid met oog op het Corona Virus. Heeft u klachten of deze recent gehad geef dit bij aanvraag van de rit door aan de Centrale. Wij gaan dan met u in gesprek en vinden dan de beste oplossing om u toch te kunnen vervoeren. Ook willen wij u vragen zelf de deur te openen en te sluiten, zelf de gordel vast te doen en zoveel mogelijk uw eigen bagage in en uit de auto te doen. De chauffeur zal waar nodig op afstand de kofferbak voor u openen.  

Mocht u hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen, de bagage of iets dergelijks willen wij u vragen, waar mogelijk, dit te regelen met personen uit uw directe omgeving. Mocht dit niet nodig zijn willen wij u vragen dit aan te geven. De chauffeur kan dan gebruik maken van handschoenen om u toch de helpende hand te kunnen bieden. (Handschoenen zijn aanwezig in de taxi, wij hebben door schaarste ervoor gekozen deze niet standaard te gebruiken alleen bij situaties waarin de klant echt hulp nodig heeft zullen wij deze gebruiken)

Ook willen wij u vragen zelf zoveel mogelijk afstand te bewaren van de chauffeur en deze, hoe goed bedoeld ook, geen hand te geven.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de maatregelen onpersoonlijk voor u over kunnen komen, dit vinden wij zelf ook. Wij zijn van mening dat een stukje service, een hand geven, uw koffer aanpakken, de deur voor u openen en gaat u zo maar door ook horen bij ons vak. Tenslotte willen wij u ook op de beste en service gerichte manier vervoeren. Helaas door deze Crisis is dit nu niet mogelijk en zullen wij allemaal ons best moeten doen dit virus te verbannen.

Alleen SAMEN krijgen we Corona onder controle!

Ondanks alle maatregelen zetten wij ons voor u in en zullen wij de service die u van ons gewend bent, binnen de maatregelen, voor u blijven verzorgen!

 

Graag tot ziens in 1 van onze Taxi’s

Met vriendelijke groet, 

Team Veluwe Airport.
E-mailen
Map